Блог за отпушване на канали

Какво да правя когато се запуши канализацията?

Отказът от нормално функциониране на домашната канализация е един от най-неприятните инциденти за всяко домакинство. В кризисни ситуации професионалната помощ е най-добрият вариант за справяне с проблема.
За да ограничите размера на щетите има няколко неща, които бихте могли да направите предии намесата на професионален екип.

Повредени шахти?

Често срещана причина за запушване на каналите са повредените и не добре стопанисвани шахти. В редица случай корени на дървета и годините безстопанственост водят до попадане на предмети под капаците, а от там до натрупвания и по-сложни манипулации за тяхното повторно въвеждане в експлоатация. За това, грижете се своевременно и проактивно.

fb-share-icon