Какво да направя когато се запуши канализацията?

за отпушване на канали

за отпушване на шахти

за почистване на септични ями

Мага 2 ООД е вашето решение

Отказът от нормално функциониране на домашната канализация е един от най-неприятните инциденти за всяко домакинство. От една страна, всяко наводнение е свързано с нежелани материални щети, а от друга значително повишава рискът от здравословни проблеми. При аварийна ситуация, отпушването на канали може да създаде значителни трудности и усложнения, да наложи използването на специализирана техника и препарати. В кризисни ситуации професионалната помощ е най-добрият вариант за справяне с проблема.

За да ограничите размера на щетите от запушения канал или тоалетна, има няколко неща които, бихте могли да направите преди намесата на професионален екип:

  • дръжте децата и домашните любимци далеч от района на аварията и водите изтекли от проблемният запушен канал;
  • задължително използвайте предпазни средства- ръкавици, гумени ботуши, защитни очила и маска за лице. Мръсните отпадъчни води излизащи от всеки запушен канал, представляват опасност за здравето!;
  • изключете електрическото захранване в близост до аварията. Използвайте гумени ръкавици или с помоща на дървена пръчка изключете предпазителите. Никога не работете с голи ръце около електрическото табло!;
  • отворете всички врати и прозорци за да осигурите приток на чист въздух и за да помогнете за разнасянето на неприятната миризма. Не използвайте централни климатични системи. Ако имате такива ги изключете незабавно (съществува съществен риск да замърсите венитилационата система);
  • иснесете всички незасегнати предмети и вещи от наводнения район;
  • ако имате в наличност хлорна белина, използвайте я. Добавете разумно количество към водата на разлива и това ще осигури поне начална дезинфекция;
  • ако разполагате със застраховка, незабавно информирайте застрахователната компания;

Позванете на нашия екип за да ви помогнем! Бързата и ефективна намеса на авариен екип, може да спести средства и е най-ефектирния начин за справяне с проблема и ограничаването на вече настъпилите щети.

Мага 2 ООД Фирма за отпушване на канали, отпушване на шахти, почистване на септични ями

0878-223-875