Как работи канализацията

Зпознаване с функционирането на водопроводните и канализационни системи

Тръбите изграждащи водопроводните и канализационни системи се различават преди всичко по отредената им функция. Едните тръби доставят до и в сградите чиста вода, другите отвеждат мръсна вода и домакински отпадъци.

Видове канализация и водопроводи

Видовете канализация се разделят в три категории, като практично те се делят по своето предназначени и  начина по, който се отвеждат трите основни вида отпадъчни води. Това са: битова канализация, производствена канализация и улична канализация. Спрямо начина на проектиране, канализацията може да бъде:

  • смесена- често срещана концепция в България. При нея битовите, производствените и дъждовните води се събират в общ канал.
  • разделна- при този вид канализация битовите и производствените води се събират в обща тръба, докато дъждовните води се отвеждат в отделна тръба
  • полуразделна- също като при разделната канализация, битовите и производствените води се събират в общ канал, но към тях се вливат и пъврите притоци от дъждовна вода. След превишаването на определен капацитет, дъждовните води се отделят в друг канал.

Водопроводните системи се различават основно по материалите от, които са изградени:

  • стоманени тръби- този вид е широко разпространен и сравнително лесен за работа. По-качествени са стоманените но поцинковани тръби, това покритие осигурява по-добра защита от ръжда и по-дълъг живот на системите.
  • чугунени тръби- в миналото този материал е бил често срещан за тръби, техен основен недостатък е трудноста на работа и високото им тегло.
  • медни тръби- може би, най-скъпият материал за тръби, но и изключително надежден. Тези тръби не са податливи на ръжда и разполагат с много широк температурен диапазон на работа (от -200 до +500 градуса)
  • ПВЦ тръби- вероятно най-евтиния материал за водопроводни и канализационни съоражения. При изработката на ПВЦ тръби се използват два основни вида пластмаса: полиетиелн и полипропилен. Като полипропиленовите са вероятно, най-разпространения материал за канализационни тръби днес.

Как работи водопреносната система

Чистата вода, която използват всяко домакинство и производство, достига сградите през основната водопреносна мрежа на градовете. Тя започва от водоисточниците, следвана от различни съоражения за пречистване, компресорни станции и спирателни кранове или резервоари за чиста вода.

В близост до всяка сграда ползваща чиста вода се намират разклоняващи съоражения, които отклоняват водата и тя достигат до спирателните кранове на нашите чешми.

Как работи канализационната система

дада

Повредени и проблемни шахти

отпушване на повредена шахта

Аварийно отпушване на шахта в град София.

Често срещана причина за запушване на каналите са повредени и не добре стопанисвани шахти. В редица случай корени на дървета и годините безстопанственост, водят до попадане на предмети под капаците на шахтите, а от там до натрупвания на отпадъци и по-сложни манипулации за тяхното повторно въвеждане в експлоатация. За безбпроблемна и непрекъсната работа на вашата канализация, предвидете в своите планове поне веднъш годишно почистване на шахта . Ако забележите деформации около капака на шахтата или дори само ако имате съмнения, че нещо с нея не е наред, потърсете професионален съвет и оглед от специалисти. Ние от Мага-2 с удоволствие ще съдействаме. Потърсете ни ако прецените че е, необходимо профилактично почистване на шахтите във вашият имот или е ремонт на шахта във ваш имот, ние сме насреща седем дни в седмицата.